Fasadtvätt

Vi utför fasadtvätt

Alltvätt i Skåne erbjuder fasadrengöring med högtryck vilket är en miljövänlig och skonsam metod.

Vi använder oss av olika medel beroende på fasadtyp och vilken typ av smuts som ska avlägsnas. Vissa fasader tål inte högtryck, då använder vi andra metoder. Vi behandlar även fasaden med Grön-Fri så man slipper påväxt en tid fram över och alla porer försvinner.

Grön-Fri®

 

  • Mot påväxt av alger och lav 
  • För alla ytor och material utomhus 
  • Påväxt försvinner med tiden på väderutsatta ytor 
  • Hindrar ny påväxt

Grön-Fri funkar på alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen

Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Stalltvätt

Utför stalltvätt i alla olika sorters stall. Så som gris, ko och hönstall mm

Läs mer »

Fasadtvätt

JM´s högtryckstvätt erbjuder fasadrengöring med högtryck vilket är en miljövänlig och skonsam metod.

Läs mer »

Taktvätt

Mossa, alger och lav är det vanligaste påväxterna på tak och kan ha flera negativa påföljder. Mossa och alger suger upp vätska och binder fukt vilket hindrar avrinningen från taket.

Läs mer »